Quà ngay đây – Ngại gì không quay

Điều kiện:

  • Mua đơn hàng >0đ để nhận quà.
  • Mỗi Khách hàng quay 01 lần.
  • Không tách đơn quay nhiều lần.

>> Quét QR code và gửi ảnh chụp màn hình.

0902752628
0906943438
0906952628